Journal of Operative Dentistry & Endodontics

Register      Login

Editorial Board

Editor-in-Chief

Kavitha M
Professor and HOD
The Tamil Nadu Government Dental College
Chennai
editorjode@gmail.com

Associate Editors

Veni Ashok B
Reader
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Ragas Dental College
Chennai

Poorni S
Reader
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Sri Venkateswara Dental College
Chennai

Head Office President

Srinivasan MR
Professor and HOD
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Sri Venkateswara Dental College
Chennai

Vice Presidents

Thillainayagam S
Principal and Professor
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
AdhiParasakthi Dental College
Chennai

Subbiya A
Professor and HOD
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Balaji Dental College and Hospital
Chennai

Honorary Secretary

Rajasekaran M
Professor
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Ragas Dental College
Chennai

Treasurer

Vivekanandan P
Professor
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Balaji Dental College and Hospital
Chennai

Editorial Advisory Board
Srinivasan MR
Professor and HOD
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Sri Venkateswara Dental College
Chennai

Anil Kumar S

Balagopal S
Professor and HOD
Department of Conservative Dentistry
Tagore Dental College
Chennai

Gopi Krishna V
Professor
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Thai Mookambigai Dental College and Hospital
Chennai

Indira R
Former Professor & HOD
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics
Ragas Dental College and Hospial
Chennai

Johnathan Emil Sam
Professor & HOD
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics
Rajas Dental College and Hospital
Vadakankulam, Tamil Nadu

Kandasamy D
Professor and HOD
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Sri Ramachandra Dental College and Hospital
Chennai

Karunakaran KV
Professor & HOD
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics
JKK Natraja Dental College and Hospital
Komarapalayam, Erode District, Tamil Nadu

Lakshmi Narayan L
Principal and Professor
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Thai Mookambigai Dental College and Hospital
Chennai

Mahalakshmi
Professor and HOD
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
SRM Dental College and Hospital
Chennai

Pandiya Rajan
Principal, Professor & HOD
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics
RVS Dental College and Hospital
Coimbatore

Pradeep AR
Professor and HOD
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
Thai Mookambigai Dental College and Hospital
Chennai

Rajesh
Professor
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics
Sri Mookambika Dental College and Hospital
kulasekaram, Tamil Nadu

Ramachandran S
Former Principal, Professor
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics & Former Principal
Ragas Dental College and Hospital

Subbiyah A

Sukumar VG
Professor
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
SreeBalaji Dental College and Hospial
Chennai

Thillai Nayagam S
Principal and Professor
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
AdhiParasakthi Dental College
Chennai

Velmurugan N
Professor and HOD
Department of Conservative Dentistry and Endodontics
MeenakshiAmmal Dental College and Hospital
Chennai
Editorial Review Board
Abarajithan

Anand Sherwood

Arathi G

Arvind kumar

Hannah

Hema Latha

Jai Kailash S

Jothi Latha S

Karu Maran CS

Kavitha Sanjeev

Krithika Datta

Kurinji Amalavathyy

Madhana Madhubala

Mensudar

Mohan B

Mohan Kumar

Nandhini

Narasimha Bharadwaj

Niveditha MS

Prakash

Rajkumar

Ravi Shankar

Revathy Miglani

Savadamurthy

Senthil

Shankar P

Srinivasan N

Suma Ballal

Vaishnavi

Vayapuri Ravi

Venkatesh Babu

Vijay Venkatesh

Vinodh G

© Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.