Editorial Board

Editorial Board

Editor-in-Chief
Kavitha M
Professor and HOD
The Tamil Nadu Government Dental College,
Chennai
editorjode@gmail.com

Associate Editors
Veni Ashok B
Reader,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Ragas Dental College,
Chennai

Poorni S
Reader,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Sri Venkateswara Dental College,
Chennai

Head Office
President
Srinivasan MR
Professor and HOD,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Sri Venkateswara Dental College,
Chennai

Vice Presidents
Thillainayagam S
Principal and Professor,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
AdhiParasakthi Dental College,
Chennai

Subbiya A
Professor and HOD,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Balaji Dental College and Hospital,
Chennai

Honorary Secretary
Rajasekaran M
Professor,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Ragas Dental College,
Chennai

Treasurer
Vivekanandan P
Professor,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Balaji Dental College and Hospital,
Chennai

Publishing Center
Publisher
Jitendar P Vij

Associate Director
Chetna Malhotra Vohra

Managing Editor
Akash Mishra

Editorial Advisory Board
Anil Kumar S

Balagopal S
Professor and HOD,
Department of Conservative Dentistry
Tagore Dental College,
Chennai

Gopi Krishna V
Professor,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Thai Mookambigai Dental College and Hospital,
Chennai

Indira R
Former Professor & HOD,
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics,
Ragas Dental College and Hospial,
Chennai

Johnathan Emil Sam
Professor & HOD,
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics,
Rajas Dental College and Hospital,
Vadakankulam, Tamil Nadu

Kandasamy D
Professor and HOD,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Sri Ramachandra Dental College and Hospital,
Chennai

Karunakaran KV
Professor & HOD,
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics,
JKK Natraja Dental College and Hospital,
Komarapalayam, Erode District, Tamil Nadu

Lakshmi Narayan L
Principal and Professor,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Thai Mookambigai Dental College and Hospital,
Chennai

Mahalakshmi
Professor and HOD,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
SRM Dental College and Hospital,
Chennai

Pandiya Rajan
Principal, Professor & HOD,
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics
RVS Dental College and Hospital,
Coimbatore

Pradeep AR
Professor and HOD,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
Thai Mookambigai Dental College and Hospital,
Chennai

Rajesh
Professor,
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics,
Sri Mookambika Dental College and Hospital,
kulasekaram, Tamil Nadu

Ramachandran S
Former Principal, Professor,
Department Of Conservative Dentistry and Endodontics &
Former Principal Ragas Dental College and Hospital

Srinivasan MR

Subbiyah A

Sukumar VG
Professor,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
SreeBalaji Dental College and Hospial,
Chennai

Thillai Nayagam S
Principal and Professor,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
AdhiParasakthi Dental College,
Chennai

Velmurugan N
Professor and HOD,
Department of Conservative Dentistry and Endodontics,
MeenakshiAmmal Dental College and Hospital,
Chennai

Editorial Review Board
Abarajithan

Anand Sherwood

Arathi G

Arvind kumar

Hannah

Hema Latha

Jai Kailash S

Jothi Latha S

Karu Maran CS

Kavitha Sanjeev

Krithika Datta

Kurinji Amalavathyy

Madhana Madhubala

Mensudar

Mohan B

Mohan Kumar

Nandhini

Narasimha Bharadwaj

Niveditha MS

Prakash

Rajkumar

Ravi Shankar

Revathy Miglani

Savadamurthy

Senthil

Shankar P

Srinivasan N

Suma Ballal

Vaishnavi

Vayapuri Ravi

Venkatesh Babu

Vijay Venkatesh

Vinodh G

© JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS (P) LTD.